leftcenterrightdel
ບັນຍາກາດທີ່ກອງປະຊຸມຂ່າວ. ພາບ: qdnd.vn.

ງານວາງສະແດງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສາທາລະນະສຸກແຖວໜ້າທີ່ມາຈາກ 25 ປະເທດ, ເຂດແຄ້ວນ, ເຊິ່ງວາງສະແດງໃນເນື້ອທີ່ກວ່າ 10.000 m2, ລວມມີ 600 ຮ້ານງານວາງສະແດງ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ວາງສະແດງຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ບັນດາກຸ່ມ: ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນການແພດ, ການຢາ, ອາຫານເສີມ, ວັດຖຸດິບປຸງແຕ່ງຢາ, ບໍລິການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ,...

ໂດຍ: ທູຮັ່ງ